Vítejte

Soukromá firma RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS byla založena v roce 1990. Předmětem činnosti je geologický průzkum, specializací pak inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb. V rámci doplnkových služeb jsou prováděny i další práce v oboru, např. průzkumy lokalit pro skládky TKO, navrhování a zhotovování monitorovacích systémů, zjišťování rozsahu a úrovně kontaminace daných území.

Od doby svého vzniku realizovala firma RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS více než 1000 jednotlivých zakázek.