profil firmy

Soukromá firma RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS byla založena v roce 1990. Předmětem činnosti je geologický průzkum, specializací pak inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb. V rámci doplſkových služeb jsou prováděny i další práce v oboru, např. průzkumy lokalit pro skládky TKO, navrhování a zhotovování monitorovacích systémů, zjišťování rozsahu a úrovně kontaminace daných území.
Technické (vrtné a výkopové) práce jsou zajišťovány vlastními prostředky. Vrtné práce (průzkumné vrty) jsou prováděny rotačně-jádrovou technologií na sucho, případně s výplachem, při průměru vrtání 137-220 mm. Geodetické práce a laboratorní práce (laboratorní rozbory zemin a hornin i podzemní vody) jsou zajišťovány subdodavateli s příslušnými oprávněními a akreditacemi.

Od doby svého vzniku realizovala firma RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS více než 1000 jednotlivých zakázek.