identifikační list

Název:
RNDr.Pavel Podpěra HUPO-IGS
Adresa – sídlo:
Na Ostrohu 43/1797, 160 00 Praha 6
Adresa – kancelář:
U krbu 35, 100 00 Praha 10
tel.:
731 763 561
e-mail:
Oprávněná osoba:
RNDr. Pavel Podpěra, majitel
Způsob jednání a podpisování:
Jménem firmy jedná a podepisuje majitel samostatně.
IČO:
13 12 06 97
DIČ:
CZ 59 03 16 00 21
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 6, Vítězné nám. 9
Číslo účtu:
160 176 339, kód banky 0800
  • Zápis v živnostenském rejstříku OÚ Praha 6 pod ev.č.310006-0564795.
  • Registrace DPH – FÚ Praha 6 pod č.j. FÚ-R-2405/93